PYVALERATE 20 EC
 RAGO 650 EC
 COVEN 200 EC
BACCA 80WP
 HUGO 95 SP
 ĐỒNG HÓC MÔN 24,5 SG
 ZIANUM 100 WP
FASTOCID 5 EC
FORWANIL 75 WP
HOSAVIL 5 SC
NAGA 80 SL
SANAPHEN 600 SL
SANAPHEN 720 SL
HOBINE 75 WP
PINK VALI 5SL
BIOMAS QUẢ NGỌT ĐẸP
FORTAZEB  72 WP
LỤC DIỆP TỐ 1 SL
ALDO 800 WP
Giống lúa IR 50404

ĐỐI TÁC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tổng Công ty nông Nghiệp Sài Gòn

Nhịp Cầu Nhà Nông

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 6 - 12/2)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 6 - 12/2)

1. Trên lúa Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Bệnh đạo ôn lá gây hại tăng trên mạ và lúa gieo. Chuột...
Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (25.09.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (25.09.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu phổ biến tuổi 5 - trưởng thành. Theo dõi chặt chẽ tình hình rầy...
Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (18.09.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (18.09.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu phổ biến tuổi 3 - 4. Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại...
Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (14.08.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (14.08.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, trên lúa Thu Đông - Mùa 2017 do điều kiện thời tiết thích hợp bệnh đạo...
Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (07.08.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (07.08.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu phổ biến tuổi trưởng thành - trứng. Vì vậy cần duy trì...
Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (31.07.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (31.07.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lem lép hạt, khô vằn, đạo ôn lá,...