PYVALERATE 20 EC
 RAGO 650 EC
 COVEN 200 EC
BACCA 80WP
 HUGO 95 SP
 ĐỒNG HÓC MÔN 24,5 SG
 ZIANUM 100 WP
FASTOCID 5 EC
FORWANIL 75 WP
HOSAVIL 5 SC
NAGA 80 SL
SANAPHEN 600 SL
SANAPHEN 720 SL
HOBINE 75 WP
PINK VALI 5SL
BIOMAS QUẢ NGỌT ĐẸP
FORTAZEB  72 WP
LỤC DIỆP TỐ 1 SL
ALDO 800 WP
Giống lúa IR 50404

ĐỐI TÁC

LIÊN KẾT WEBSITE

Nhịp Cầu Nhà Nông

Vụ đông 2016 và kỹ thuật canh tác

Vụ đông 2016 và kỹ thuật canh tác

Ngoài cực đoan của thời tiết đang diễn ra, năm 2016 sản xuất vụ đông nhất là phát triển cây...
Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (17.10.2016)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (17.10.2016)

Ở các tỉnh thành phía Nam, tuần tới rầy nâu phổ biến tuổi 4-5, tiếp tục phát triển và tích lũy...
Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần

Ở các tỉnh phía Nam, dự kiến rầy nâu tiếp tục nở, gây hại nhẹ - trung bình. Cần theo...