BACCA 80WP
 PROFEZIN 10 WP
 HUGO 95 SP
 HOMECTIN 50 WG
MYCLO 400 WP
THUỐC TRỪ ỐC HONOR 70 WP
 ĐỒNG HÓC MÔN 24,5 SG
 ZIANUM 100 WP
HOBINE 75 WP
ALANTIC 140WG
 PROFEZIN 250 WP
PHÂN BÓN THỔ KIM NÔNG

ĐỐI TÁC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tổng Công ty nông Nghiệp Sài Gòn

Nhịp Cầu Nhà Nông

Giống cam chín sớm CS1

Giống cam chín sớm CS1

Đây là giống cam chín sớm, sinh trưởng khoẻ, góc phân cành rộng, năng suất thu hoạch cao (trung bình...
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 6 - 12/2)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 6 - 12/2)

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Bệnh đạo ôn lá gây hại tăng trên mạ và lúa gieo. Chuột xu hướng...
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 23 – 29/1)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 23 – 29/1)

Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm… tỷ lệ hại thấp; chuột, ốc bươu vàng hại tăng...
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 26-31/12)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 26-31/12)

Rầy, sâu đục thân 2 chấm, ốc bươu vàng,… hại nhẹ trên mạ chiêm, lúa gieo sạ. Sâu đục thân,...
Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (25.09.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (25.09.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu phổ biến tuổi 5 - trưởng thành. Theo dõi chặt chẽ tình hình rầy...
Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (18.09.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (18.09.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu phổ biến tuổi 3 - 4. Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại...