BACCA 80WP
 PROFEZIN 10 WP
 HUGO 95 SP
 HOMECTIN 50 WG
MYCLO 400 WP
THUỐC TRỪ ỐC HONOR 70 WP
 ĐỒNG HÓC MÔN 24,5 SG
 ZIANUM 100 WP
HOBINE 75 WP
ALANTIC 140WG
 PROFEZIN 250 WP
PHÂN BÓN THỔ KIM NÔNG

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần

1. Trên lúa 
 
a) Các tỉnh phía Bắc 
 
- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tiếp tục gây hại diện hẹp trên những diện tích nhiễm chưa được phun trừ hoặc những diện tích phun kém hiệu quả, nhất là các tỉnh ven biển như Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. 
 
- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục tăng mật độ, gây hại trên các trà lúa tại các tỉnh Bắc bộ, nhất là các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Vĩnh Phúc. Nếu không phòng trừ tốt sẽ gây cháy cục bộ trên giống nhiễm. Tại các tỉnh Bắc Trung bộ rầy tiếp tục phát sinh gây hại tăng nhanh trên lúa chính vụ giai đoạn trỗ - chín. Hại nặng tại Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, một số diện tích có mật độ cao, thiếu nước có khả năng cháy cục bộ nếu công tác phòng trừ không kịp thời, không đúng kỹ thuật. 
 
- Bệnh đạo ôn hại lá: Hại nhẹ trên các giống nhiễm, diện xanh tốt, bón thừa đạm; bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục phát sinh gây hại trên giống nhiễm nơi diện tích lúa có tỷ lệ bệnh trên lá cao giai đoạn trỗ - phơi màu trong điều kiện thời tiết thuận lợi. 
 
- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Tiếp tục gây hại tăng trên lúa giai đoạn ôm đòng - trỗ bông. Bệnh sẽ lây lan nhanh do gặp mưa to kèm theo gió, hại nặng trên các chân ruộng bón phân không cân đối, thừa đạm. 
 
- Chuột: Tiếp tục phát sinh gây hại tăng nhanh trên lúa trà sớm trỗ bông - chín sữa, lúa chính vụ làm đòng tại các tỉnh. 
 
- Các đối tượng khác gây hại nhẹ, rải rác trên các trà lúa. 
 
b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên 
 
- Sâu cuốn lá nhỏ: Hại nhẹ lúa xuân hè giai đoạn đẻ nhánh - cuối đẻ nhánh; sâu keo, bọ trĩ... phát sinh hại chủ yếu lúa xuân hè, hè thu sớm giai đoạn mạ - đẻ nhánh. 
 
- Chuột: Hại nhẹ chủ yếu trên lúa xuân hè giai đoạn đẻ nhánh - cuối đẻ và lúa hè thu sớm giai đoạn gieo sạ - đẻ nhánh. 
 
- Ốc bươu vàng: Tập trung ở vùng trũng thấp. 
 
c) Các tỉnh phía Nam 
 
- Dự kiến rầy nâu tiếp tục nở, gây hại nhẹ - trung bình. Cần theo dõi chặt diễn biến rầy nâu trên ruộng lúa, chỉ phun thuốc trừ rầy khi thấy rầy cám nở rộ với mật độ cao để rầy nâu không tiếp tục tích luỹ và gây hại ở lứa sau. Không phun ngừa và phun thuốc ngay khi rầy cám vừa mới nở rải rác sẽ không đạt hiệu quả cao. 
 
- Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu vào đèn, theo dõi hạn mặn để bảo đảm việc xuống giống thật hiệu quả cho các diện tích lúa hè thu còn lại. Ngoài ra, cũng cần lưu ý ốc bươu vàng, chuột trên lúa ở giai đoạn mạ; bệnh đạo ôn, muỗi hành và rầy phấn trắng giai đoạn lúa đẻ nhánh - đòng. 
 
2. Trên cây trồng khác 
 
- Sâu đục thân, sâu cắn lá hại ngô; sâu đục thân đậu tương; sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy... gây hại rau có chiều hướng gia tăng, cần theo dõi và phòng trừ kịp thời. 
 
- Bệnh lùn cây ngô tiếp tục gây hại trên những diện tích chưa được xử lý. 
 
- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm hại tăng. 
 
- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu gây hại nhẹ. 
 
- Cây nhãn: Bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại ở các tỉnh ĐBSCL.
 
Theo Cục bảo vệ thực vật