BACCA 80WP
 PROFEZIN 10 WP
 HUGO 95 SP
 HOMECTIN 50 WG
MYCLO 400 WP
THUỐC TRỪ ỐC HONOR 70 WP
 ĐỒNG HÓC MÔN 24,5 SG
 ZIANUM 100 WP
HOBINE 75 WP
ALANTIC 140WG
 PROFEZIN 250 WP
PHÂN BÓN THỔ KIM NÔNG

DỰ BÁO SÂU BỆNH TỔNG HỢP TRONG TUẦN (05.12.2016)

1. Trên lúa

a) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Bệnh khô vằn, lem lép thối hạt… gây hại trên lúa giai đoạn chín – thu hoạch.

- Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn, dòi đục nõn, ốc bươu vàng phát sinh gây hại cục bộ trên các trà lúa Đông Xuân sớm giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Chuột: Hại nhẹ rải rác trên lúa lỡ vụ, lúa Đông Xuân sớm.

b) Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu: phổ biến tuổi 2-4, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, lúa giai đoạn làm đòng trỗ có thể nhiễm nặng cục bộ. Kiểm tra kỹ ruộng lúa và khuyến cáo nông dân khi rầy cám nở rộ, tập trung ở tuổi 2-3 xử lý bằng thuốc chống lột xác.

- Bệnh đạo ôn: Do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết (sáng lạnh, có sương mù) bệnh đạo ôn lá có thể xuất hiện và gây hại nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, bệnh đạo ôn cổ bông giai đoạn đòng trỗ. Khi bệnh xuất hiện cần dừng ngay việc bón đạm, kể cả các loại phân phun qua lá. Sử dụng thuốc đặc trị để phòng trừ kịp thời.

Ngoài các đối tượng trên, cần theo dõi bệnh bạc lá vi khuẩn trên trà lúa cuối đẻ nhánh – đòng trỗ, lem lép hạt giai đoạn trỗ-chín. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.

2. Trên cây trồng khác

- Trên cây ngô:

+ Lưu ý các đối tượng sâu hại như sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh đốm lá ngô, bệnh khô vằn có chiều hướng gia tăng.

+ Hiện tượng lùn cây ngô có khả năng phát sinh trên cây ngô mới gieo, tiếp tục gây hại trên những diện tích ngô nhiễm bệnh chưa được tiêu hủy. Cần theo dõi và phòng trừ kịp thời.

- Trên rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang gây hại có chiều hướng gia tăng, mức độ nhẹ đến trung bình.

- Châu chấu tre: tiếp tục theo dõi, xác định địa điểm châu chấu đẻ trứng để kịp

thời tổ chức, thực hiện phòng chống.