BACCA 80WP
 PROFEZIN 10 WP
 HUGO 95 SP
 HOMECTIN 50 WG
MYCLO 400 WP
THUỐC TRỪ ỐC HONOR 70 WP
 ĐỒNG HÓC MÔN 24,5 SG
 ZIANUM 100 WP
HOBINE 75 WP
ALANTIC 140WG
 PROFEZIN 250 WP
PHÂN BÓN THỔ KIM NÔNG

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (14.11.2016)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu phổ biến tuổi 3 - 5, một số ở giai đoạn trưởng thành, gây hại nhẹ -trung bình ở giai đoạn lúa đẻ nhánh - đòng trỗ. 
 
Ảnh minh họa

1. Trên lúa 
 
a) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên 
 
- Sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân tiếp tục phát sinh gây hại trên các trà lúa giai đoạn đòng - trỗ. 
 
- Sâu keo, bọ trĩ, ốc bươu vàng phát sinh gây hại nhẹ trên các trà lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh. 
 
- Chuột gây hại cục bộ trên lúa gieo. 
 
b) Các tỉnh phía Nam 
 
- Rầy nâu: Phổ biến tuổi 3 - 5, một số ở giai đoạn trưởng thành, gây hại nhẹ -trung bình ở giai đoạn lúa đẻ nhánh - đòng trỗ. 
 
- Những vùng chuẩn bị xuống giống lúa đông xuân 2016 - 2017: Theo dõi rầy di trú và tình hình khí tượng thủy văn ở địa phương nhằm đảm bảo xuống giống “đồng loạt, né rầy”. Chú ý làm tốt vệ sinh đồng ruộng, áp dụng kỹ thuật canh tác lúa “3 giảm 3 tăng và biện pháp phun thuốc “4 đúng” để tránh sự bộc phát dịch hại ở giai đoạn sau. 
 
- Bệnh đạo ôn: Sáng sớm có sương mù thích hợp cho bệnh đạo ôn phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện bệnh sớm. Khi bệnh xuất hiện cần dừng ngay việc bón đạm, kể cả các loại phân phun qua lá. Sử dụng thuốc đặc trị để phòng trừ kịp thời. 
 
- Thực hiện các biện pháp tổng hợp để phòng trừ chuột và ốc bươu vàng ngay từ đầu vụ. 
 
Ngoài các đối tượng trên, cần theo dõi bệnh bạc lá vi khuẩn trên trà lúa cuối đẻ nhánh - đòng trỗ, lem lép hạt giai đoạn trỗ - chín. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.   
 
2. Trên cây trồng khác 
 
- Ngô: Lưu ý các đối tượng sâu hại như sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh đốm lá ngô có chiều hướng gia tăng, cần theo dõi và phòng trừ kịp thời. Các sâu bệnh khác gây hại nhẹ, rải rác. 
 
- Rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang gây hại có chiều hướng gia tăng, mức độ nhẹ đến trung bình. Tiếp tục theo dõi, xác định địa điểm châu chấu tre đẻ trứng để kịp thời phòng chống. 
 
- Hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh, chết chậm hại giảm nhẹ. 
 
- Cà phê: Bệnh khô cành tăng nhẹ về diện tích nhiễm bệnh. 
 
- Thanh long: Diện tích nhiễm bệnh đốm nâu thanh long tăng nhẹ. 
 
- Mía: Bệnh trắng lá mía có xu hướng giảm nhẹ. 
 
- Nhãn: Bệnh chổi rồng giảm diện tích nhiễm và mức độ hại.
 
Theo Cục bảo vệ thực vật