BACCA 80WP
 PROFEZIN 10 WP
 HUGO 95 SP
 HOMECTIN 50 WG
MYCLO 400 WP
THUỐC TRỪ ỐC HONOR 70 WP
 ĐỒNG HÓC MÔN 24,5 SG
 ZIANUM 100 WP
HOBINE 75 WP
ALANTIC 140WG
 PROFEZIN 250 WP
PHÂN BÓN THỔ KIM NÔNG

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (22.08.2016)

Ảnh minh họa

1. Trên lúa 
 
a) Các tỉnh phía Bắc 
 
- Đối với lúa Hè Thu – lúa mùa cực sớm, sớm trong thời gian tới chú ý các đối tượng gây hại chính như sâu cuốn lá, rầy, chuột hại nặng; bệnh khô vằn, bạc lá hại nhẹ. 
 
- Đối với lúa mùa chính vụ - muộn quan tâm các đối tượng sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, chuột. 
 
- Đối với lúa 1 vụ vùng cao cần để ý tới chuột, sâu đục thân, rầy, bệnh đạo ôn và sâu cuốn lá nhỏ. 
 
- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Tiếp tục gây hại tăng do ảnh hưởng của mưa, bão, hại nặng những ruộng bón thừa đạm, giống lúa lai có bản lá to, chân đất lầy thụt. 
 
- Các loại sâu bệnh khác gây hại nhẹ, diện hẹp. 
 
b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên 
 
- Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lem lép thối hạt, bệnh khô vằn, bệnh chết cây,... tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh. 
 
- Sâu cuốn lá nhỏ đợt cuối tháng 8 gây hại chủ yếu lúa Hè Thu muộn, lúa vụ 3, lúa rẫy,... giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, rải rác gây trắng lá cục bộ. 
 
- Bệnh đạo ôn lá, cổ bông phát sinh hại chủ yếu lúa rẫy ở Tây Nguyên. 
 
- Chuột: Hại rải rác ở các trà lúa. 
 
c) Các tỉnh phía Nam 
 
- Dự kiến tuần tới sẽ có đợt rầy nâu di trú rộ vì vậy khuyến cáo nông dân duy trì mực nước trên ruộng thích hợp để hạn chế rầy chích hút thân cây lúa đối với lúa Thu Đông dưới 25 ngày sau sạ; khi rầy xuất hiện mật số cao cần phun xịt thuốc kịp thời theo nguyên tắc 4 đúng nhằm hạn chế thấp nhất khả năng rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho lúa. Những vùng chuẩn bị gieo cấy lúa Thu Đông - mùa 2016 trong đợt trung tuần cuối tháng8, theo dõi diễn biến của rầy nâu vào đèn và tình hình khí tượng thuỷ văn ở địa phương mình để tiến hành gieo cấy đạt hiệu quả cao. 
 
- Bệnh đạo ôn lá vẫn còn có khả năng xuất hiện và phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh nhưng diện tích có thể sẽ giảm do lúa hiện trên đồng đang tập trung ở giai đoạn đòng trỗ-chín. Các trà lúa sắp trỗ cần lưu ý phòng ngừa tốt bệnh đạo ôn cổ bông, phun ngừa lúc lúa trỗ lẹt xẹt và phun lại lúc lúa trỗ đều. 
 
- Mưa thường tập trung vào chiều tối tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh lem lép hạt phát sinh phát triển trên lúa ở giai đoạn từ trỗ - chín. Ngoài ra, cũng cần lưu ý ốc bươu vàng trên lúa mới gieo sạ; chuột giai đoạn trỗ - chín. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.
 
2. Trên cây trồng khác 
 
- Châu chấu tre tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ tại Sơn La, Bắc Kạn. Cần theo dõi và phòng, chống kịp thời không để lan sang lúa và rau màu. 
 
- Sâu đục thân, sâu cắn lá hại ngô; sâu đục thân đậu tương; sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy... hại rau có chiều hướng gia tăng, cần theo dõi và phòng trừ kịp thời. 
 
- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ và bệnh chết nhanh, chết chậm hại giảm. 
 
- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu trên cây thanh long hại tăng. 
 
- Cây sắn: Rệp sáp bột hồng tiếp tục phát sinh và gây hại tại Nghệ An, Phú Yên, Quảng Trị. 
 
- Châu chấu tre tại Sơn La, Điện Biên, Bắc Kạn vẫn duy trì mật độ, chưa hại cây trồng nông nghiệp.
 
Theo Cục Bảo vệ thực vật