BACCA 80WP
 PROFEZIN 10 WP
 HUGO 95 SP
 HOMECTIN 50 WG
MYCLO 400 WP
THUỐC TRỪ ỐC HONOR 70 WP
 ĐỒNG HÓC MÔN 24,5 SG
 ZIANUM 100 WP
HOBINE 75 WP
ALANTIC 140WG
 PROFEZIN 250 WP
PHÂN BÓN THỔ KIM NÔNG

DỰ BÁO SÂU BỆNH TỔNG HỢP TRONG TUẦN (28.11.2016)

 

1. Trên lúa

 

a) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

 

- Bệnh khô vằn, lem lép thối hạt… gây hại trên lúa giai đoạn chín – thu hoạch.

 

- Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn, dòi đục nõn, ốc bươu vàng phát sinh gây hại cục bộ trên các trà lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

 

- Chuột: Hại nhẹ rải rác trên lúa lỡ vụ, lúa Đông Xuân cực sớm.

 

b) Các tỉnh phía Nam

 

- Rầy nâu: phổ biến tuổi 1-2, gây hại chủ yếu trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, đòng trỗ. Một bộ phần rầy trưởng thành vẫn còn di trú rải rác đến cuối tháng do lúa Thu Đông đang thu hoạch rộ. Đề nghị kiểm tra kỹ ruộng lúa, khuyến cáo nông dân không nên phun thuốc trừ rầy nâu di trú, chỉ phun khi rầy cám nở rộ, tập trung ở tuổi 2-3.

 

- Bệnh đạo ôn: thời tiết sáng sớm có sương mù thích hợp cho bệnh đạo ôn phát triển trên trên trà lúa Đông Xuân sớm và trà lúa Mùa. Khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện bệnh sớm. Khi bệnh xuất hiện cần dừng ngay việc bón đạm, kể cả các loại phân phun qua lá. Sử dụng thuốc đặc trị để phòng trừ kịp thời.

 

- Thực hiện các biện pháp tổng hợp để phòng trừ chuột và ốc bươu vàng ngay từ đầu vụ.

 

Ngoài các đối tượng trên, cần theo dõi bệnh bạc lá vi khuẩn trên trà lúa cuối đẻ nhánh – đòng trỗ, lem lép hạt giai đoạn trỗ-chín. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.

 

2. Trên cây trồng khác

 

- Trên cây ngô:

 

+ Lưu ý các đối tượng sâu hại như sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh đốm lá ngô, bệnh khô vằn có chiều hướng gia tăng.

 

+ Hiện tượng lùn cây ngô có khả năng phát sinh trên cây ngô mới gieo, tiếp tục gây hại trên những diện tích ngô nhiễm bệnh chưa được tiêu hủy. Cần theo dõi và phòng trừ kịp thời.

 

- Trên rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang gây hại có chiều hướng gia tăng, mức độ nhẹ đến trung bình.

 

- Châu chấu tre: tiếp tục theo dõi, xác định địa điểm châu chấu đẻ trứng để kịp thời tổ chức, thực hiện phòng chống.

 

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh, chết chậm hại tăng nhẹ.

 

- Cây cà phê: bệnh khô cành tăng nhẹ về diện tích nhiễm bệnh.

 

- Cây thanh long: Diện tích nhiễm bệnh đốm nâu thanh long giảm nhẹ.

 

- Cây mía: bệnh trắng lá mía có xu hướng giảm nhẹ

 

- Cây nhãn: chổi rồng nhãn giảm về diện tích nhiễm.

 

- Châu chấu tre tại Sơn La, Bắc Kạn, Điện Biên giảm về diện tích.