BACCA 80WP
 PROFEZIN 10 WP
 HUGO 95 SP
 HOMECTIN 50 WG
MYCLO 400 WP
THUỐC TRỪ ỐC HONOR 70 WP
 ĐỒNG HÓC MÔN 24,5 SG
 ZIANUM 100 WP
HOBINE 75 WP
ALANTIC 140WG
 PROFEZIN 250 WP
PHÂN BÓN THỔ KIM NÔNG

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (29.08.2016)

Ảnh minh họa

1. Trên lúa 
 
a) Các tỉnh phía Bắc 
 
- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non mật độ tăng và tiếp tục gây hại diện rộng chủ yếu trên trà lúa chính vụ - muộn, tập trung các ven biển và trung du miền núi. 
 
- Rầy nâu - rầy lưng trắng: Rầy tiếp tục tăng mật độ, hại diện hẹp trên các giống nhiễm, lưu ý các tỉnh Nam Trung bộ. 
 
- Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non gây bông bạc, dảnh héo diện hẹp trên các trà lúa, tập trung ở các tỉnh trung du, miền núi. 
 
- Bệnh đạo ôn lá, cổ bông… tiếp tục hại diện hẹp trên lúa mùa, chủ yếu ở các tỉnh miền núi. 
 
- Các loại sâu bệnh khác gây hại nhẹ trên các trà lúa. 
 
b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên 
 
- Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lem lép thối hạt, bệnh khô vằn, bệnh chết cây... tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh. 
 
- Sâu cuốn lá nhỏ đợt cuối tháng 8 gây hại chủ yếu lúa hè thu muộn, lúa vụ 3, lúa rẫy... giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, rải rác gây trắng lá cục bộ. 
 
- Bệnh đạo ôn lá, cổ bông phát sinh hại chủ yếu lúa rẫy ở Tây Nguyên. 
 
- Chuột: Hại rải rác ở các trà lúa. 
 
c) Các tỉnh phía Nam 
 
- Rầy trưởng thành vẫn còn di trú rải rác và đến cuối tháng 8 đầu tháng 9/2016 sẽ nở gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Cần thăm đồng thường xuyên, kiểm tra kỹ ruộng lúa, khi đợt rầy cám mới nở rộ tuổi 2 - 3 với mật số cao, xử lý thật tốt bằng một trong những loại thuốc chống lột xác. 
 
- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá xuất hiện rải rác trên lúa giai đoạn đẻ nhánh. 
 
- Trên lúa thu đông - mùa do điều kiện thời tiết thích hợp bệnh đạo ôn phát sinh phát triển. Vì vậy khuyến cáo nông dân theo dõi phát hiện và điều trị bệnh kịp thời trên lúa từ giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. 
 
- Bệnh lem lép hạt tiếp tục phát triển trên trà lúa giai đoạn trỗ đến ngậm sữa. Có thể phòng ngừa bệnh lem lép hạt bằng cách xử lý các loại thuốc đặc trị, kết hợp với thuốc trừ vi khuẩn trước và sau trỗ 7 ngày. 
 
- Phòng ngừa tốt đối với ốc bươu vàng trên lúa mới gieo sạ, đặc biệt ở những cánh đồng trũng không tiêu thoát nước dễ bị ốc bươu vàng tấn công và gây hại nặng.   
 
2. Trên cây trồng khác 
 
- Châu chấu tre tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ tại Sơn La, Bắc Kạn. Cần theo dõi và phòng, chống kịp thời không để lan sang lúa và rau màu. Cần tiến hành kiểm tra xác định địa điểm cư trú mới của châu chấu ở Điện Biên. 
 
- Sâu đục thân, sâu cắn lá hại ngô; sâu đục thân đậu tương; sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy... gây hại rau có chiều hướng gia tăng, cần theo dõi và phòng trừ kịp thời. 
 
- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ và bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục gây hại. 
 
- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu hại tăng. 
 
- Cây sắn: Rệp sáp bột hồng tiếp tục phát sinh và gây hại tại Phú Yên, Quảng Trị. 
 
- Châu chấu tre tại Sơn La, Bắc Kạn mật độ hại giảm, chưa hại cây trồng nông nghiệp. 
 
Theo Cục bảo vệ thực vật