BACCA 80WP
 PROFEZIN 10 WP
 HUGO 95 SP
 HOMECTIN 50 WG
MYCLO 400 WP
THUỐC TRỪ ỐC HONOR 70 WP
 ĐỒNG HÓC MÔN 24,5 SG
 ZIANUM 100 WP
HOBINE 75 WP
ALANTIC 140WG
 PROFEZIN 250 WP
PHÂN BÓN THỔ KIM NÔNG

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (30.05.2016)

Tại các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu trên đồng phổ biến trưởng thành - đẻ trứng, có mật độ từ thấp đến trung bình. Tuy nhiên cần lưu ý tới mật độ rầy nâu trên lúa hè thu chính vụ ở giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng trỗ có khả năng tăng cao do rầy nâu phát tán từ lúa đã thu hoạch trên trà lúa hè thu sớm.

 

1. Trên lúa 
 
a) Các tỉnh phía Bắc 
 
- Rầy nâu - rầy lưng trắng: Tiếp tục xen, gối lứa, mật độ rầy tăng nhanh và diện tích gây hại tăng hơn cùng kỳ năm trước. Dự kiến cuối tháng 5, đầu tháng 6 có lứa rầy cám nở rộ với mật độ cao, diện rộng và gây hại trên lúa giai đoạn trỗ - chắc xanh, có khả năng gây cháy rầy nếu không phòng trừ kịp thời tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng. 
 
Tại các tỉnh Bắc Trung bộ rầy tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn trỗ - chín và diện tích gây hại có xu hướng giảm trong thời gian tới do một số tỉnh đang thu hoạch lúa. Một số diện tích có mật độ cao, thiếu nước có khả năng gây cháy cục bộ nếu công tác phòng trừ không kịp thời, không đúng kỹ thuật. 
 
- Bệnh đạo ôn cổ bông: Tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn trỗ - chín. Đặc biệt trên những ruộng gieo cấy các giống nhiễm, bị đạo ôn lá nặng, bón phân không cân đối, thừa đạm trong điều kiện thời tiết thuận lợi. 
 
- Sâu đục thân 2 chấm: Trưởng thành lứa 2 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng. Sâu non tiếp tục gây bông bạc diện hẹp trên trà lúa trỗ muộn. 
 
- Chuột: Tiếp tục phát sinh gây hại tăng nhanh trên lúa trà sớm trỗ bông - chín sữa, lúa chính vụ làm đòng tại các tỉnh. 
 
- Các đối tượng khác gây hại nhẹ, rải rác trên các trà lúa.
 
 b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên 
 
- Lúa xuân hè cần lưu ý các đối tượng sâu cuốn lá nhỏ, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, rầy, đục thân, chuột... phát sinh gây hại giai đoạn đẻ nhánh, trổ bông, phơi màu; 
 
- Lúa hè thu sớm cần chú ý bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá, chuột, đục thân, rầy... phát sinh gây hại ở giai đoạn đẻ nhánh - phân hóa đòng;
 
 - Lúa hè thu chính vụ cần quan tâm sâu đục thân, rầy, sâu cuốn lá... gây hại nhẹ. 
 
- Chuột: Hại nặng ở lúa xuân hè, hè thu sớm ở giai đoạn phân hóa đòng - trổ bông - phơi màu và hại nhẹ trên lúa hè thu chính vụ giai đoạn gieo sạ - đẻ nhánh.. 
 
- Ốc bươu vàng: Tập trung ở vùng trũng thấp. 
 
c) Các tỉnh phía Nam 
 
- Rầy nâu trên đồng phổ biến trưởng thành - đẻ trứng, có mật độ từ thấp đến trung bình. Tuy nhiên cần lưu ý tới mật độ rầy nâu trên lúa hè thu chính vụ ở giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng trỗ có khả năng tăng cao do rầy nâu phát tán từ lúa đã thu hoạch trên trà lúa hè thu sớm. 
 
Đến thời điểm hiện nay toàn vùng còn khoảng 470.000ha chưa xuống giống lúa hè thu 2016. Đối với những diện tích chưa xuống giống, bám sát lịch mùa vụ của Cục Trồng trọt, kết hợp với kết quả theo dõi bẫy đèn ở địa phương và thời tiết thủy văn đảm bảo xuống giống an toàn và hiệu quả. 
 
- Mưa xuất hiện ở một số tỉnh, tuy nhiên lượng mưa không đều thường xen kẽ với các đợt nắng nóng là điều kiện thích hợp cho bệnh đạo ôn phát sinh phát triển trên trà lúa đẻ nhánh đến làm đòng. Cần theo dõi để có biện pháp quản lý tốt đối tượng này. 
 
- Ngoài ra cũng lưu ý đến các đối tượng như ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; chuột, rầy phấn trắng, bệnh lem lép hạt ở giai đoạn đòng trỗ - chín. 
 
2. Trên cây trồng khác 
 
- Sâu đục thân, sâu cắn lá hại ngô; sâu đục thân đậu tương; sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy... gây hại trên rau có chiều hướng gia tăng, cần theo dõi và phòng trừ kịp thời. 
 
- Bệnh lùn cây ngô tiếp tục tồn tại gây hại trên những diện tích chưa được xử lý. 
 
- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm hại tăng. 
 
- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu gây hại nhẹ. 
 
- Cây nhãn: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại ở các tỉnh ĐBSCL.
 
Theo Cục bảo vệ thực vật