BACCA 80WP
 PROFEZIN 10 WP
 HUGO 95 SP
 HOMECTIN 50 WG
MYCLO 400 WP
THUỐC TRỪ ỐC HONOR 70 WP
 ĐỒNG HÓC MÔN 24,5 SG
 ZIANUM 100 WP
HOBINE 75 WP
ALANTIC 140WG
 PROFEZIN 250 WP
PHÂN BÓN THỔ KIM NÔNG

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 6 - 12/2)

1. Trên lúa

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Bệnh đạo ôn lá gây hại tăng trên mạ và lúa gieo. Chuột xu hướng tăng trên mạ và lúa xuân trà sớm ở giai đoạn lúa đẻ nhánh, hại nặng những chân ruộng gần mương máng, gò bãi. Ốc bươu vàng hại tăng trên mạ, lúa mới gieo cấy, hại nặng trên những ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Rầy, bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn hại nhẹ trên lúa ĐX giai đoạn đứng cái đến đòng trỗ. Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn,... hại chủ yếu trên lúa ĐX ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Bệnh bạc lá vi khuẩn gây hại cục bộ ở Khánh Hòa, Bình Thuận. Chuột: Hại nặng cục bộ trên lúa ĐX ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng. Ốc bươu vàng: Di chuyển và lây lan theo nguồn nước.

Các tỉnh phía Nam: Rầy nâu phổ biến tuổi 5  - trưởng thành, gây hại nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, có thể nhiễm nặng cục bộ trên lúa giai đoạn đòng trỗ. Quản lý tốt nguồn rầy nâu tại chỗ nhằm hạn chế thấp nhất khả năng lan truyền bệnh VL, LXL do rầy nâu gây ra. Bệnh đạo ôn: Thời tiết sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời se lạnh là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh phát triển. Sâu năn (muỗi hành) có chiều hướng gia tăng diện tích nhiễm. Ngoài ra lưu ý ốc bươu vàng ở giai đoạn mạ, bệnh bạc lá, bệnh đen lép hạt, chuột gây hại trên lúa ở giai đoạn đòng trỗ đến chín.

2. Trên cây trồng khác

- Cây rau màu: Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, sâu khoang, rệp, bệnh thối nhũn hại nhẹ trên rau thập tự; bệnh xoăn lá cà chua tiếp tục gây hại; bệnh phấn trắng, mốc sương, bọ trĩ gây hại rau họ bầu bí; bệnh héo xanh, thán thư hại rau họ cà; bệnh lở cổ rễ, gỉ sắt, sâu đục quả hại nhẹ trên cây lạc và đậu đỗ giai đoạn cây con.

- Cây nhãn: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại.

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu giảm nhẹ diện tích nhiễm.

Cây có múi: Bệnh greening tiếp tục gây hại.

Cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm tăng nhẹ diện tích nhiễm.

Cây điều: Diện tích nhiễm bọ xít muỗi và bệnh thán thư gia tăng.

Cây dừa: Diện tích nhiễm bọ cánh cứng và bọ vòi voi tăng nhẹ.

Cây cà phê: Bệnh gỉ sắt tăng diện tích nhiễm.

Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục hại tăng.

                                                                                                                                                  CỤC BVTV