BACCA 80WP
 PROFEZIN 10 WP
 HUGO 95 SP
 HOMECTIN 50 WG
MYCLO 400 WP
THUỐC TRỪ ỐC HONOR 70 WP
 ĐỒNG HÓC MÔN 24,5 SG
 ZIANUM 100 WP
HOBINE 75 WP
ALANTIC 140WG
 PROFEZIN 250 WP
PHÂN BÓN THỔ KIM NÔNG

Thiếu dinh dưỡng trên cây trồng

Một số hình ảnh về hiện tượng thiếu dinh dưỡng trên cây trồng (có mô tả triệu chứng thiếu dinh dưỡng ở mỗi hình trên các cây trồng như khoai lang, xoài, dừa, quýt, lúa, bắp, cây cảnh trạng nguyên, đủng đỉnh, thuộc chi Minh Ty, Cau Nga Mi, Mai chỉ thiên...), gồm 13 chất dinh dưỡng giúp cây sinh trưởng và phát triển là N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo và Cl.

Mỗi một nguyên tố dinh dưỡng khoáng cây trồng có một chức năng để giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển. Nếu thiếu hay dư thừa nguyên tố nào đó sẽ là nguyên nhân dẫn đến cây trồng sinh trưởng phát triển không bình thường.

Thiếu Mangan trên hoa trang

Thiếu K trên cây điều

thiếu Cu trên hoa hồng

Thiếu lân trên cây bắp

thiếu N trên cây Hypericum sp.

Thiếu calcium trên cà chua

Lá non nhỏ khi thiếu Zn

Thiếu Calcium trên cây Anh Thảo

Thiếu N (hình phải) trên cây Bacopa sp.


Thiếu K xuất hiện trên lá già