BACCA 80WP
 PROFEZIN 10 WP
 HUGO 95 SP
 HOMECTIN 50 WG
MYCLO 400 WP
THUỐC TRỪ ỐC HONOR 70 WP
 ĐỒNG HÓC MÔN 24,5 SG
 ZIANUM 100 WP
HOBINE 75 WP
ALANTIC 140WG
 PROFEZIN 250 WP
PHÂN BÓN THỔ KIM NÔNG

Xử lý ra hoa cho cây ăn quả

1. Cây có múi (cam, quýt, chanh, bưởi)
   Trước thời gian dự kiến thu hoạch quả khoảng 9
 – 10 tháng tiến hành tỉa cành, vệ sinh vườn, bón phân hữu cơ và phân đạm để cây sinh trưởng mạnh, đủ sức ra hoa và nuôi quả tốt. Khi bón phân chú ý giữ ẩm cho đất.
   Sau bón phân 10 – 15 ngày thì ngưng tưới và rút cạn nước mương rạch trong vườn khoảng 20 ngày. Tạo khô hạn cho đến khi cây có biểu hiện hơi héo lá thì cho nước vào mương trở lại và tưới hàng ngày. Lúc này kết hợp phun chất NAA (auxin) hoặc GA để kết thúc cây ra hoa nhanh và nhiều. Sauk hi tưới nước 20 – 30 ngày cây sẽ ra hoa. Thời gian từ khi ra hoa đến khi thu hoạch quả cây có múi khoảng 7- 8 tháng.
   Nếu xử lý mùa mưa thì phải dùng màng nilon phủ quanh gốc hoặc kín cả liếp để tạo khô hạn. Đối với các cây có múi không nên dùng các chất ức chế sinh trưởng mạnh (KClO3, Paclobutrazol) để tưới gốc vì bộ rễ yếu, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây sau này.
2. Chôm chôm:
   Bình thường tháng 11 – 12 là thời gian chuẩn bị ra hoa. Muốn cho ra hoa sớm thì khoảng cuối tháng 10 – đầu tháng 11 khi trời bớt mưa dùng chất Paclobutrazol hòa nước tưới gốc hoặc dùng Etherl phun lên lá (liều lượng theo hướng dẫn trên nhãn thuốc). làm như trên cây sẽ ra hoa và cho thu hoạch sớm 15 – 30 ngày. Nếu trời mưa nhiều, đất quá ẩm cũng khó ra hoa, nếu có điều kiện phải tạo khô hạn.
   Khi có chùm hoa đầu mới nhú phun NAA hoặc GA để chùm hoa vươn mạnh, hạn chế rụng hoa, tăng tỉ lệ nảy quả.
3. Nhãn:
   Ở các tỉnh phía Nam, một số giống nhãn nếu không có biện pháp kích thích sẽ chậm hoặc ít ra hoa như: nhãn tiêu da bò, nhãn Thái Lan và các giống phía Bắc đưa vào. Hiện nay nhãn trồng ở phía Nam về khả năng cho quả có thể chia thành 3 nhóm:
   - Nhóm có thể cho ra hoa đậu quả 1 năm 2 vụ hoặc gần 2 vụ như nhãn long, nhãn tiêu da bò, tiêu lá bầu, tiêu super. Nhóm này có thể xử lý cho ra hoa 2 vụ trong 1 năm bằng cách khấc vỏ thân hoặc tưới KClO3.
   - Nhóm nhãn chỉ ra hoa đậu quả 1 vụ trong 1 năm như: nhãn xuồng, nhãn giồng. Nhóm này chỉ có thể xử lý cho ra hoa sớm bằng tưới nước sớm vào cuối mùa khô.
   - Nhóm nhãn không ra hoa được trong điều kiện tự nhiên nóng ấm quanh năm của miền Nam nước ta như nhãn phía Bắc, nhãn Thái Lan, nhãn Trung Quốc. Có thể kích thích cho ra hoa bằng cách khấc vỏ và tưới KClO3.
   Hai nhóm nhãn sau chỉ có thể kích thích cho ra hoa sớm, không thể cho 2 vụ quả 1 năm vì thời gian từ ra hoa đến thu hoạch quả đã cần tới 5 - 6 tháng, thời gian cây nghỉ và để chồi phát triển thành thục ít nhất cũng 4 – 5 tháng nữa.
   Sau khi thu hoạch tiến hành dọn cây và bón phân để cây ra đọt đồng loạt. Khi lá đọt đợt 1 hoặc đợt 2 (cây lớn và tốt chỉ cần 1 đợt đọt) chuyển màu xanh nhạt đọt chuối thì xử lý theo 2 cách:
   + Cách 1: Dùng dao khấc và bóc 1 khoanh vỏ rộng khoảng 1cm trên thân chính hoặc gần gốc cành, dùng dây nilon quấn chặt chỗ khấc vỏ. Có thể khấc vỏ tất cả cành cấp 1, để lại 1 – 2 cành nhỏ không khấc để cây sinh trưởng (gọi là cành thở). Nếu cây quá xanh tốt kết hợp phun lên lá phân MKP hoặc KNO3 1 – 2 lần  cách nhau 7 ngày. Khi cây nhú hoa thì tháo dây nilon.
   + Cách 2: Dùng chất KClO3 khoảng 100 – 120g hòa với 10 lít nước tưới quanh gốc cho 1 cây 5 năm tuổi trở lên, hoặc hòa với nước nồng độ 0,2 – 0,3% phun lên lá.
Với cây nhãn nói chung không cần xiết nước tạo khô hạn. Tuy vậy, nếu khi xử lý gặp trời mưa nhiều, đất thường xuyên ẩm ướt hiệu quả có thể bị hạn chế.
   Sau xử lý 30 – 40 ngày cây sẽ ra hoa. Khi mầm hoa mới nhú phun bổ sung NAA hoặc GA để kích thích cành hoa vươn mạnh và đều, hạn chế rụng hoa, rụng quả.
Một số vấn đề chú ý khi xử lý cho nhãn ra hoa là:
   Nếu cây lớn và xanh tốt, nhất là với các giống khó ra hoa, có thể phải đồng thời xử lý cả 2 cách.
   Chất KClO3 hạn chế sinh trưởng của rễ rất mạnh, không nên dùng tưới gốc cho cây còn nhỏ dưới 5 năm tuổi. Không dùng liên tục nhiều vụ liền để bộ rễ có thời gian phát triển, dùng liên tục nhiều vụ sẽ làm cây suy kiệt, thậm chí chết sớm.
   Nếu cho nhãn ra hoa 1 năm 2 vụ thì không nên để nhiều quả và phải bón đủ phân để cây không bị suy yếu.
4. Vú sữa:
     Cây vú sữa bình thường ra hoa vào đầu mùa mưa (tháng 4 – 5) thời gian từ ra hoa đến quả chin kéo dài 8 – 8,5 tháng, thu hoạch vào tháng 12 và tháng 1 năm sau, 1 năm chỉ có 1 vụ quả. Vì vậy để cây ra hoa và có quả thu hoạch sớm, bán được giá thì ngay sau khi thu hoạch cần tiến hành tỉa cành, bón phân để cây mau hồi phục, ra đọt sớm. Khi cần thiết phải tỉa bỏ những quả ra quá muộn.
     Khi đọt đã tương đối thành thục tiếp tục bón phân thúc với tỉ lệ lân cao để kích thích hình thành mầm hoa. Nói chung cây vú sữa dễ ra hoa, không cần dùng chất ức chế sinh trưởng. Khi cây đã nhú mầm hoa và khi quả non mới hình thành có thể phun chất kích thích sinh trưởng auxin hoặc GA để hạn chế rụng hoa, rụng quả và quả lớn nhanh.
5. Xoài:
     Bình thường hàng năm cây xoài ra hoa nhiều vào tháng 12 – tháng 1, thu hoạch tháng 5 – 6. Để cây ra hoa sớm, sau khi thu hoạch tiến hành dọn cây và bón phân thúc ngay để cây ra đọt sớm và đồng loạt.
     Khi lá đọt đợt 2 chuyển sang màu xanh nhạt đọt chuối thì dùng chất Paclobutrazol hòa nước tưới gốc. Dùng 10g chế phẩm loại 10% hoạt chất hòa với 5 lít nước tưới cho 1m đường kính tán lá cây (tán lá có đường kính 3m thì hòa 30g với 15 lít nước). Sau khi tưới thuốc giữ đất ẩm quanh gốc khoảng 20 ngày. Trong thời gian này có thể phun 1 – 2 lần phân MKP, KNO3 hoặc Thiourê để thúc ra hoa nhiều. Khoảng 1 – 2 tháng sau cây sẽ nhú hoa.
     Khi mầm hoa nhú dài 2 – 3cm (lú cựa gà) phun chất kích thích sinh trưởng auxin hoặc GA để chum hoa vươn mạnh, tăng tỉ lệ đậu quả.
 

 (Theo TLKT của ThS.Phạm Anh Cường và KS.Nguyễn Mạnh Chinh)