BACCA 80WP
 PROFEZIN 10 WP
 HUGO 95 SP
 HOMECTIN 50 WG
MYCLO 400 WP
THUỐC TRỪ ỐC HONOR 70 WP
 ĐỒNG HÓC MÔN 24,5 SG
 ZIANUM 100 WP
HOBINE 75 WP
ALANTIC 140WG
 PROFEZIN 250 WP
PHÂN BÓN THỔ KIM NÔNG

Nhịp Cầu Nhà Nông

Giống cam chín sớm CS1

Giống cam chín sớm CS1

Đây là giống cam chín sớm, sinh trưởng khoẻ, góc phân cành rộng, năng suất thu hoạch cao (trung bình đạt 27 - 30 tấn quả/ha)...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 6 - 12/2)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 6 - 12/2)

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Bệnh đạo ôn lá gây hại tăng trên mạ và lúa gieo. Chuột xu hướng tăng trên mạ và lúa xuân trà sớm ở giai đoạn lúa đẻ nhánh, hại nặng những chân ruộng gần mương máng, gò bãi. Ốc bươu vàng hại tăng trên mạ, lúa mới gieo cấy, hại nặng trên những ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng.

 

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 23 – 29/1)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 23 – 29/1)

Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm… tỷ lệ hại thấp; chuột, ốc bươu vàng hại tăng...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 26-31/12)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 26-31/12)

Rầy, sâu đục thân 2 chấm, ốc bươu vàng,… hại nhẹ trên mạ chiêm, lúa gieo sạ. Sâu đục thân, chuột, đốm lá,… hại trên ngô.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (25.09.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (25.09.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu phổ biến tuổi 5 - trưởng thành. Theo dõi chặt chẽ tình hình rầy nâu trên đồng ruộng. Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa đông xuân 2017 - 2018: Khuyến cáo vệ sinh tốt đồng ruộng, theo dõi rầy vào đèn và tình hình khí tượng thủy văn ở địa phương.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (18.09.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (18.09.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu phổ biến tuổi 3 - 4. Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại trên lúa thu đông, mùa. Bệnh đạo ôn gia tăng diện tích trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ. Dự kiến sâu bệnh trên lúa hè thu sẽ giảm do thu hoạch. Bệnh lem lép hạt phát sinh phát triển.  

 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (14.08.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (14.08.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, trên lúa Thu Đông - Mùa 2017 do điều kiện thời tiết thích hợp bệnh đạo ôn có thể gia tăng diện tích và mức độ hại. Khuyến cáo, theo dõi phát hiện và điều trị bệnh kịp thời trên lúa từ giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (07.08.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (07.08.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu phổ biến tuổi trưởng thành - trứng. Vì vậy cần duy trì mực nước trên ruộng thích hợp để hạn chế rầy chích hút thân cây lúa đối với lúa thu đông dưới 25 ngày sau sạ; khi rầy xuất hiện mật số cao cần phun thuốc kịp thời theo nguyên tắc 4 đúng nhằm hạn chế rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (31.07.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (31.07.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lem lép hạt, khô vằn, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bệnh chết cây lúa, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân... gây hại trên lúa hè thu, giai đoạn đòng trỗ - chín. Khả năng thời gian tới gây hại diện rộng trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (24.07.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (24.07.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu phổ biến tuổi 1 - 3, gây hại nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, có thể nhiễm nặng cục bộ trên lúa giai đoạn đòng trỗ.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (10.07.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (10.07.2017)

Các địa phương có gieo sạ lúa thu đông - mùa 2017 cần tích cực chuẩn bị đất, xuống giống né rầy đạt hiệu quả cao để hạn chế thấp nhất rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

 Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (03.07.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (03.07.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, cần tích cực phun phòng trị bệnh đạo ôn lá, khi phun thuốc đảm bảo nguyên tắc 4 đúng. Ngoài ra, cần lưu ý sâu cuốn lá nhỏ, chuột, bệnh lem lép hạt trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh - trỗ chín.  

 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (26.06.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (26.06.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, dự kiến tuần tới rầy nâu phổ biến tuổi 3 - 5; xuất hiện trên lúa từ giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ, gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, gây hại nặng cục bộ. Các tỉnh chuẩn bị gieo sạ lúa thu đông 2017 cần theo dõi diễn biến rầy nâu di trú và diễn biến của thời tiết để xuống giống. Nguy cơ thời gian tới rầy nâu di trú truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá sang lúa thu đông giai đoạn mạ.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (19.06.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (19.06.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, các tỉnh chuẩn bị gieo sạ lúa thu đông 2017: Theo dõi diễn biến rầy nâu di trú và diễn biến của thời tiết để xuống giống không bị ngập úng và hạn chế rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (12.06.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (12.06.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, các tỉnh hết sức lưu ý theo dõi rầy nâu vào đèn, diễn biến thời tiết để xuống giống né rầy và không bị ngập úng phải gieo sạ lại trên các diện tích lúa Hè Thu 2017 còn lại (khoảng >100.000 ha) và Thu Đông 2017. Sau khi thu hoạch lúa Hè Thu 2017 giữ thời gian cách ly trước khi xuống giống vụ Thu Đông 2017.

 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (05.06.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (05.06.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu trên đồng tập trung tuổi 3-5. Kiểm tra kỹ ruộng lúa, khi rầy cám nở rộ tuổi 2-3 phun trừ bằng một trong các loại thuốc chống lột xác, không sử dụng thuốc phổ tác động rộng làm mất cân bằng hệ sinh thái và bộc phát rầy ở cuối vụ.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (22.05.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (22.05.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến giai đoạn trưởng thành-trứng, có mật độ thấp, trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-đòng trỗ.

 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (24.04.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (24.04.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu trên đồng ở giai đoạn trưởng thành - trứng. Tập trung theo dõi diễn biến của rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp xử lý kịp thời không để lây lan sang diện rộng và truyền bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá sang các trà lúa hè thu mới gieo sạ.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (17.04.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (17.04.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu phổ biến ở giai đoạn tuổi 5 - trưởng thành. Các tỉnh không nên chủ quan cần quản lý tốt nguồn rầy nâu tại chỗ nhằm hạn chế thấp nhất khả năng lan truyền bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá do rầy nâu gây ra cho lúa hè thu 2017.

 

 Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (10.04.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (10.04.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, bệnh đạo ôn lá có thể xuất hiện và gây hại nhẹ trên lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng và bệnh đạo ôn cổ bông xuất hiện giai đoạn đòng trỗ, trên những ruộng gieo trồng giống nhiễm, sạ dày, bón nhiều phân đạm…

 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (03.04.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (03.04.2017)

Ở các tỉnh thành phía Bắc, bệnh đạo ôn lá: Tiếp tục phát sinh gây hại tăng nhanh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ (Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa). Hại nặng trên những chân đất cát pha, thịt nhẹ, vùng bán sơn địa thiếu nước, gieo cấy giống giống nhiễm, bón thừa phân đạm, nơi thường xuyên xuất hiện bệnh trong các vụ trước.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (27.03.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (27.03.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, dự kiến sẽ có lứa rầy cám nở từ 25/3 - 2/4 trên các trà lúa đông xuân muộn và lúa hè thu sớm. Do lúa đông xuân đang thu hoạch rộ nên rầy nâu tiếp tục phát tán. Khi xuống giống lúa hè thu 2017 cần theo dõi lịch xuống giống “né rầy” tại địa phương để tránh bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (20.03.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (20.03.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu trên đồng phổ biến giai đoạn trưởng thành, diện tích nhiễm và mức độ gây hại có xu hướng giảm do cây lúa ở giai đoạn chín. Các địa phương chuẩn bị xuống giống hè thu 2017 cần theo dõi lịch xuống giống ở địa phương, gieo sạ mật độ vừa phải. 

 

 Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (13.03.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (13.03.2017)

Ở các tỉnh thành phía Bắc, chuột, ốc bươu vàng có xu hướng phát sinh tăng trên các trà lúa mới gieo đến đẻ nhánh. Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn sâu chuyển vụ như sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu - rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm, tuyến trùng… 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (06.03.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (06.03.2017)

Ở các tỉnh thành khu vực phía Nam, theo dõi chặt diễn biến sâu năn (muỗi hành) trên các trà lúa gieo sạ từ đầu đến giữa tháng 12/2016 (giai đoạn đẻ nhánh - đòng) trên các giống lúa Jasmine 85, TBR225, OM4900.

 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (20.02.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (20.02.2017)

Tại các tỉnh phía Bắc, thực hiện đẩy nhanh tiến độ gieo cấy nhằm đảm bảo kịp khung thời vụ. Hướng dẫn bón phân cân đối tránh thừa đạm để hạn chế sự phát sinh gây hại của sâu bệnh.

'Trở tay không kịp' vì bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu

'Trở tay không kịp' vì bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu

Thời gian qua, nông dân tỉnh Quảng Trị lao đao bởi bệnh chết nhanh gây hại trên cây hồ tiêu, trong đó, nhiều diện tích chết rụi hoàn toàn. Thời điểm hiện tại mưa và rét kéo dài nên nguy cơ bùng phát và lan rộng bệnh là rất cao. Theo thống kê, bệnh chết nhanh gây hại khiến trên 350 ha hồ tiêu bị bệnh, diện tích bị nặng đạt khoảng 40 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Vĩnh Linh 200 ha và Gio Linh khoảng 150 ha

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (13.02.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (13.02.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, điều kiện thời tiết hiện tại vẫn thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. 

Đối mặt khó khăn do mưa trái mùa

Đối mặt khó khăn do mưa trái mùa

Cơn “mưa xuân” cực lớn kéo dài suốt ngày 2-2 ở khắp các tỉnh miền Tây đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất nông nghiệp.

DỰ BÁO SÂU BỆNH TỔNG HỢP TRONG TUẦN (30.12.2016)

DỰ BÁO SÂU BỆNH TỔNG HỢP TRONG TUẦN (30.12.2016)

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, để đảm bảo sản xuất, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các cơ quan chuyên môn phân công cán bộ trực ban, phối hợp chặt chẽ với địa phương, bám sát đồng ruộng, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, cảnh báo và hướng dẫn nông dân phòng chống sâu bệnh hại cây trồng.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (16.01.2017)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (16.01.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, thời tiết hiện nay thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển. Dự báo trong 7 ngày tới bệnh đạo ôn có thể tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm trên trà lúa đẻ nhánh - đòng trỗ. Khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, khi phát hiện bệnh cần sử dụng các loại thuốc đặc hiệu, không nên phối trộn nhiều loại thuốc hoặc sử dụng phân bón lá, phải hạn chế việc bón thêm phân đạm, luôn giữ đủ nước trong ruộng; Khi dùng thuốc cần đảm bảo nguyên tắc “đúng”.

DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG TUẦN (12/10/2016)

DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG TUẦN (12/10/2016)

Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa đông xuân giữa đến cuối tháng 12/2016 cần hướng dẫn nông dân vệ sinh tốt đồng ruộng, làm đất kỹ, gia cố bờ bao, tăng cường bơm rút nước để tập trung xuống giống đồng loạt và hạn chế thấp nhất ngập úng do triều cường sau xuống giống. 

 

DỰ BÁO SÂU BỆNH TỔNG HỢP TRONG TUẦN (05.12.2016)

DỰ BÁO SÂU BỆNH TỔNG HỢP TRONG TUẦN (05.12.2016)

QUY TRÌNH RỬA MẶN ĐỂ TRỒNG LÚA TRÊN NỀN ĐẤT NUÔI TÔM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (P3)

QUY TRÌNH RỬA MẶN ĐỂ TRỒNG LÚA TRÊN NỀN ĐẤT NUÔI TÔM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (P3)

Quy trình rửa mặn này được nghiên cứu thực hiện trên các vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm nước mặn - lợ) trong quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất trước đây nay chuyển sang mô hình canh tác chuyên lúa hoặc phát triển mô hình trồng lúa trên nền đất nuôi tôm tại các vùng đất chuyển đổi ở vùng ven biển ĐBSCL.

Đây là Tiến bộ kỹ thuật của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam năm 2015, (Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật, Công nghệ mới số 93/QĐ-TCTL- KHCN ngày 10/2/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp & PTNT).

QUY TRÌNH RỬA MẶN ĐỂ TRỒNG LÚA TRÊN NỀN ĐẤT NUÔI TÔM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (P2)

QUY TRÌNH RỬA MẶN ĐỂ TRỒNG LÚA TRÊN NỀN ĐẤT NUÔI TÔM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (P2)

Quy trình rửa mặn này được nghiên cứu thực hiện trên các vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm nước mặn - lợ) trong quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất trước đây nay chuyển sang mô hình canh tác chuyên lúa hoặc phát triển mô hình trồng lúa trên nền đất nuôi tôm tại các vùng đất chuyển đổi ở vùng ven biển ĐBSCL.

Đây là Tiến bộ kỹ thuật của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam năm 2015, (Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật, Công nghệ mới số 93/QĐ-TCTL-KHCN ngày 10/2/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp & PTNT).

 

QUY TRÌNH RỬA MẶN ĐỂ TRỒNG LÚA TRÊN NỀN ĐẤT NUÔI TÔM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (P1)

QUY TRÌNH RỬA MẶN ĐỂ TRỒNG LÚA TRÊN NỀN ĐẤT NUÔI TÔM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (P1)

Quy trình rửa mặn này được nghiên cứu thực hiện trên các vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm nước mặn - lợ) trong quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất trước đây nay chuyển sang mô hình canh tác chuyên lúa hoặc phát triển mô hình trồng lúa trên nền đất nuôi tôm tại các vùng đất chuyển đổi ở vùng ven biển ĐBSCL.

 

Đây là Tiến bộ kỹ thuật của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam năm 2015, (Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật, Công nghệ mới số 93/QĐ-TCTL-KHCN ngày 10/2/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp & PTNT).

Thiếu dinh dưỡng trên cây trồng

Thiếu dinh dưỡng trên cây trồng

Xin chia sẻ cùng quí bạn một số hình ảnh về hiện tượng thiếu dinh dưỡng trên cây trồng (có mô tả triệu chứng thiếu dinh dưỡng ở mỗi hình trên các cây trồng như khoai lang, xoài, dừa, quýt, lúa, bắp, cây cảnh trạng nguyên, đủng đỉnh, thuộc chi Minh Ty, Cau Nga Mi, Mai chỉ thiên...), gồm 13 chất dinh dưỡng giúp cây sinh trưởng và phát triển là N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo và Cl.

Mỗi một nguyên tố dinh dưỡng khoáng cây trồng có một chức năng để giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển. Nếu thiếu hay dư thừa nguyên tố nào đó sẽ là nguyên nhân dẫn đến cây trồng sinh trưởng phát triển không bình thường.

Chăm cho mai nở vào dịp tết

Chăm cho mai nở vào dịp tết

Quanh đi quẩn lại mà đã sắp hết năm; thời tiết bất lợi nên năm nay bà con ta loay hoay hết chống hạn lại chống lụt, chống triều cường, chống gió bão. Nay trời yên, biển lặng, ta phải nghĩ tới việc chuẩn bị cho mùa tết. Mà cũng chả còn bao lâu, năm nay tết sẽ rơi vào từ ngày 26-1 dương lịch. Tính ra, bà con mình còn 2 tháng để chuẩn bị cho tết.

 

DỰ BÁO SÂU BỆNH TỔNG HỢP TRONG TUẦN (28.11.2016)

DỰ BÁO SÂU BỆNH TỔNG HỢP TRONG TUẦN (28.11.2016)

Nguy cơ mất trắng do tiêu chết hàng loạt

Nguy cơ mất trắng do tiêu chết hàng loạt

Hơn một tháng qua, người trồng tiêu thuộc ấp Trường An, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) "mất ăn, mất ngủ" do hàng chục héc ta tiêu bỗng chết hàng loạt và có nguy cơ mất trắng. Nguyên nhân được xác định là do mưa lớn kéo dài và do dịch bệnh.
 
Khảo sát của phóng viên tại ấp Trường An (xã Thanh Bình), tình trạng tiêu chết tập trung, hàng loạt tại các vườn tiêu xảy ra khá phổ biến, có những vườn phải cưa trắng toàn bộ gốc tiêu do không thể cứu được. 

 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (21.11.2016)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (21.11.2016)

Lưu ý các đối tượng sâu hại như sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh đốm lá ngô, bệnh khô vằn có chiều hướng gia tăng. Hiện tượng lùn cây ngô (Nghệ An) có khả năng phát sinh trên cây ngô mới gieo, tiếp tục gây hại trên những diện tích ngô nhiễm bệnh chưa được tiêu hủy. Cần theo dõi và phòng trừ kịp thời. 
 
Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (14.11.2016)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (14.11.2016)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu phổ biến tuổi 3 - 5, một số ở giai đoạn trưởng thành, gây hại nhẹ -trung bình ở giai đoạn lúa đẻ nhánh - đòng trỗ. 

Vụ Đông Xuân 2016 – 2017: Xuống giống phải đúng lịch thời vụ

Vụ Đông Xuân 2016 – 2017: Xuống giống phải đúng lịch thời vụ

Hiện nay, toàn tỉnh Long An có trên 36.000ha lúa Đông Xuân (ĐX) sớm, trong đó, các huyện phía Nam gieo sạ trên 7.200ha, tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc. Riêng vùng Đồng Tháp Mười có trên 29.000ha, chủ yếu các huyện: Tân Thạnh, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường. Năm nay, do chủ quan lũ thấp, nông dân xuống giống sớm hơn những năm trước nên nguy cơ tái phát bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá có thể xảy ra,..

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU 7 NGÀY  TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG (Từ ngày  22/10 đến ngày 27/10/2016)

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU 7 NGÀY TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG (Từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2016)

Vụ đông 2016 và kỹ thuật canh tác

Vụ đông 2016 và kỹ thuật canh tác

Ngoài cực đoan của thời tiết đang diễn ra, năm 2016 sản xuất vụ đông nhất là phát triển cây vụ đông sớm còn bị cập rập do lúa mùa phải thu hoạch muộn hơn so với mọi năm. Áp lực về thời vụ là rất lớn... Để phấn đấu đạt được một vụ đông hiệu quả nông dân các vùng cần thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm giảm thiểu những hạn chế nêu trên.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (17.10.2016)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (17.10.2016)

Ở các tỉnh thành phía Nam, tuần tới rầy nâu phổ biến tuổi 4-5, tiếp tục phát triển và tích lũy mật độ, gây hại ở mức độ từ nhẹ do điều kiện thời tiết hiện nay bất thuận cho rầy nâu. Theo dõi tình hình rầy di trú ở địa phương và diễn biến của thuỷ văn để xuống giống lúa đông xuân 2016-2017 theo hướng "né rầy”. 

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU 7 NGÀY  TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG (Từ ngày 23/9 đến ngày 29/9/2016)

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU 7 NGÀY TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG (Từ ngày 23/9 đến ngày 29/9/2016)

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU 7 NGÀY  TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG  (Từ ngày 30/9 đến ngày 6/10/2016)

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU 7 NGÀY TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG (Từ ngày 30/9 đến ngày 6/10/2016)

Ép mãng cầu ra trái theo ý muốn

Ép mãng cầu ra trái theo ý muốn

Thử nghiệm mãng cầu Thái

Qua tìm hiểu trên mạng, thấy loại mãng cầu Thái Lan cho năng suất cao, trái lớn nên năm 2015 ông Tánh mua về 140 cây giống trồng thử. “Đây là loại mãng cầu ghép, không hạt, trái to, ngon ngọt. Hiện ở Phú Yên chưa có giống này nên con tui trong TP.HCM đặt hàng đem về, với giá 40.000 đồng/cây giống”. Tuy chưa ra trái, nhưng ông Tánh phát hiện giống mãng cầu Thái Lan hợp với thổ nhưỡng ở đây nên năm 2016 tiếp tục đầu tư trồng thêm 150 cây. “Trái mãng cầu Thái Lan hiện chưa có trên thị trường Phú Yên, nhưng cây này thích nghi và sinh trưởng tốt ở vùng đất Ngọc Sơn Tây. Hy vọng, đây là loại cây trồng đem lại thu nhập cao cho người nông dân”, ông Tánh nói.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (29.08.2016)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (29.08.2016)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy trưởng thành vẫn còn di trú rải rác và đến cuối tháng 8 đầu tháng 9/2016 sẽ nở gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Cần thăm đồng thường xuyên, kiểm tra kỹ ruộng lúa, khi đợt rầy cám mới nở rộ tuổi 2 - 3 với mật số cao, xử lý thật tốt bằng một trong những loại thuốc chống lột xác. 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (22.08.2016)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (22.08.2016)

Dự kiến tuần tới sẽ có đợt rầy nâu di trú rộ vì vậy khuyến cáo nông dân duy trì mực nước trên ruộng thích hợp để hạn chế rầy chích hút thân cây lúa đối với lúa Thu Đông dưới 25 ngày sau sạ; khi rầy xuất hiện mật số cao cần phun xịt thuốc kịp thời theo nguyên tắc đúng nhằm hạn chế thấp nhất khả năng rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho lúa. Những vùng chuẩn bị gieo cấy lúa Thu Đông - mùa 2016 trong đợt trung tuần cuối tháng 8, theo dõi diễn biến của rầy nâu vào đèn và tình hình khí tượng thuỷ văn ở địa phương mình để tiến hành gieo cấy đạt hiệu quả cao. 

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 15 - 21/8)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 15 - 21/8)

Châu chấu tre tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ tại Sơn La, Bắc Kạn, Điện Biên và tiếp tục di chuyển sang các khu vực khác. Cần theo dõi và phòng, chống kịp thời không để lan sang lúa và rau màu.....

Đồng bằng sông Cửu Long: Mưa gió triền miên, dịch bệnh phức tạp

Đồng bằng sông Cửu Long: Mưa gió triền miên, dịch bệnh phức tạp

Nhiều bà con nông dân tại ĐBSCL lo lắng vì trên cánh đồng của họ có nhiều loại dịch bệnh xuất hiện. Điều đáng nói là liên tiếp hơn 1 tuần nay, trời mưa nhiều nên nông dân khó có điều kiện phòng trị. Điều này ảnh hưởng đến các trà lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng và cũng là giai đoạn xuất hiện sâu bệnh.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (01.08.2016)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (01.08.2016)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu trên đồng phổ biến trưởng thành - tuổi 1. Khuyến cáo nông dân cần duy trì mực nước trên ruộng thích hợp để hạn chế rầy nâu di trú chích hút thân cây lúa đối với lúa thu đông dưới 25 ngày sau sạ; khi rầy xuất hiện mật số cao cần phun xịt thuốc kịp thời theo nguyên tắc "4 đúng" nhằm hạn chế thấp nhất khả năng rầy nâu truyền bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá cho lúa.

Mô hình lúa - tôm ở ĐBSCL: Những phân tích thiệt - hơn

Mô hình lúa - tôm ở ĐBSCL: Những phân tích thiệt - hơn

Đã đến lúc phải xây dựng một quy trình chuẩn trong quy hoạch và phát triển mô hình lúa - tôm vùng ĐBSCL là ý kiến được nhiều đại biểu đưa ra tại Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề giải pháp nâng cao tính bền vững của mô hình canh tác lúa - tôm vùng ĐBSCL được tổ chức tại Bạc Liêu ngày 22.7.

 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (25.07.2016)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (25.07.2016)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 5 - trưởng thành. Trong thời gian tới mật độ rầy sẽ tăng cao do rầy trường thành di chuyển từ những diện tích lúa hè thu đang trong thời kỳ thu hoạch rộ, vì vậy các địa phương có gieo sạ thu đông - mùa 2016 cần tích cực chuẩn bị đất, theo dõi đợt rầy di trú để xuống giống né rầy đạt hiệu quả cao. 

 

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (18.07.2016)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (18.07.2016)

Ở các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 3 - 4. Tuy nhiên trên các trà lúa giai đoạn đòng - trỗ có thể có nhiều lứa rầy gối nhau, nếu phòng trừ không tốt sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây lúa.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (11.07.2016)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (11.07.2016)

Ở các tỉnh thành phía Nam, bệnh lem lép thối hạt phát sinh hại chủ yếu lúa xuân hè giai đoạn trỗ - chắc, hại nặng các giống lúa hạt tròn, vỏ mỏng và trỗ bông trong điều kiện thời tiết nắng nóng xen kẽ có mưa giông.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (04.07.2016)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (04.07.2016)

Tại các tỉnh thành phía Nam, do điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát triển và có thể gia tăng tỷ lệ nhiễm. Vì vậy trên các ruộng đã có bệnh đạo ôn xuất hiện cần tích cực phun để phòng trị bệnh đạo ôn lá, khi phun thuốc đảm bảo nguyên tắc 4 đúng và không phun phối trộn phân bón lá với thuốc trị bệnh đạo ôn lá.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (27.06.2016)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (27.06.2016)

Ở các tỉnh thành phía Nam, Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi trưởng thành. Cần lưu ý đối với lúa <20 ngày sau sạ, theo dõi tình hình rầy di trú để kịp thời che chắn nước hạn chế rầy chích hút, đẻ trứng và truyền bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá. Các tỉnh có gieo sạ lúa thu đông theo dõi diễn biến rầy nâu di trú và diễn biến của thời tiết để xuống giống né rầy.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (13.06.2016)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (13.06.2016)

Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 2 - 4, cần theo dõi diễn biến của rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp quản lý, không để lây lan diện rộng và truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá sang các trà lúa mới gieo sạ.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (06.06.2016)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (06.06.2016)

Ở các tỉnh thành phía Nam, dự kiến sẽ có một đợt rầy cám nở rộ, trên các trà lúa giai đoạn đòng trỗ, khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm để có biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả. Phun thuốc khi rầy nâu ở mật số cao, không phối hợp với thuốc trừ sâu phun xịt cho lúa < 40 ngày sau sạ nhằm hạn chế bộc phát sinh vật gây hại giai đoạn sau.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (30.05.2016)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (30.05.2016)

Tại các tỉnh thành phía Nam, rầy nâu trên đồng phổ biến trưởng thành - đẻ trứng, có mật độ từ thấp đến trung bình. Tuy nhiên cần lưu ý tới mật độ rầy nâu trên lúa hè thu chính vụ ở giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng trỗ có khả năng tăng cao do rầy nâu phát tán từ lúa đã thu hoạch trên trà lúa hè thu sớm. 

Xử lý ra hoa cho cây ăn quả

Xử lý ra hoa cho cây ăn quả

Trước thời gian dự kiến thu hoạch quả khoảng 9 – 10 tháng tiến hành tỉa cành, vệ sinh vườn, bón phân hữu cơ và phân đạm để cây sinh trưởng mạnh, đủ sức ra hoa và nuôi quả tốt. Khi bón phân chú ý giữ ẩm cho đất....

CANH TÁC LÚA THEO TIÊU CHÍ “CÁNH ĐỒNG LÚA BỐN TỐT”

CANH TÁC LÚA THEO TIÊU CHÍ “CÁNH ĐỒNG LÚA BỐN TỐT”

Qui trình canh tác lúa theo tiêu chí “Cánh đồng lúa bốn tốt” cho vùng đồng bằng sông Cửu Long dựa trên nền tảng của “Quy trình thâm canh tổng hợp lúa chất lượng cao tại đồng bằng sông Cửu Long” và giải pháp “ Ba giảm, ba tăng” có bổ sung thêm một số biện pháp kỹ thuật mới. “Cánh đồng lúa bốn tốt” được Viện lúa ĐBSCL nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để xây dựng mô hình theo hướng tăng năng suất, chất lượng lúa gạo, tăng lợi nhuận và bền vững môi trường. Mô hình được nghiên cứu và triển khai theo dõi từ năm 2010

Phòng trừ sinh vật hại trên đồng ruộng bằng biện pháp phòng trừ tổng hợp – IPM

Phòng trừ sinh vật hại trên đồng ruộng bằng biện pháp phòng trừ tổng hợp – IPM

Thực hiện chủ trương chuyển đổi dần diện tích trồng lúa năng suất thấp sang cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, vì vậy diện tích trồng lúa đang giảm dần chuyển sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn như cây rau, cây hoa….

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (23.05.2016)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (23.05.2016)

Đến thời điểm hiện nay toàn vùng còn khoảng 600.000ha chưa xuống giống lúa hè thu 2016. Đối với những diện tích chưa xuống giống, bám sát lịch mùa vụ của Cục Trồng trọt, kết hợp với kết quả theo dõi bẫy đèn ở địa phương và thời tiết thủy văn đảm bảo xuống giống an toàn và hiệu quả.

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (16.05.2016)

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (16.05.2016)

Ở các tỉnh phía Bắc, rầy nâu - rầy lưng trắng tiếp tục tăng mật độ, gây hại trên các trà lúa bị nhiễm rầy chưa được phun trừ hoặc diện tích phun kém hiệu quả tại các tỉnh Bắc bộ, nhất là các tỉnh có mật độ rầy cao như Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Vĩnh Phúc. Nếu không phòng trừ tốt gây cháy cục bộ trên giống nhiễm. Tại các tỉnh Bắc Trung bộ, rầy tiếp tục phát sinh gây hại tăng nhanh trên lúa giai đoạn trỗ - chín. Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và có xu hướng giảm. Tại Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, một số diện tích có mật độ cao, thiếu nước có khả năng gây cháy cục bộ nếu công tác phòng trừ không kịp thời, không đúng kỹ thuật.

Nghe ngóng, cân nhắc kỹ khi xuống giống hè thu

Nghe ngóng, cân nhắc kỹ khi xuống giống hè thu

Một vài ngày gần đây, nhờ triều cường lên, độ mặn của nước ở một số địa phương vùng ĐBSCL có chiều hướng giảm, cùng với đó là nước ở thượng nguồn sông Mekong sắp sửa về tới nơi. Trước tình hình mới, TS Nguyễn Văn Hòa – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) đã có những chia sẻ với NTNN về những chỉ đạo  sản xuất của Bộ NNPTNT đối với các địa phương.

Kỹ thuật trồng chuối tiêu hồng cho quả sai trĩu buồng

Kỹ thuật trồng chuối tiêu hồng cho quả sai trĩu buồng

Thời vụ thích hợp trồng chuối tiêu hồng vào mùa xuân (tháng 2 – 4) và mùa thu (tháng 8 – 10). Mật độ trồng: Hàng cách hàng 2,2 m, cây cách cây 2,5 m, tương đương 60 – 70 cây/sào (sào Bắc bộ 360 m2).

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần

Ở các tỉnh phía Nam, dự kiến rầy nâu tiếp tục nở, gây hại nhẹ - trung bình. Cần theo dõi chặt diễn biến rầy nâu trên ruộng lúa, chỉ phun thuốc trừ rầy khi thấy rầy cám nở rộ với mật độ cao để rầy nâu không tiếp tục tích luỹ và gây hại ở lứa sau. Không phun ngừa và phun thuốc ngay khi rầy cám vừa mới nở rải rác sẽ không đạt hiệu quả cao.

Đồng Tháp: Đầu tư 775 tỉ đồng thay thế sản xuất lúa 3 vụ

Đồng Tháp: Đầu tư 775 tỉ đồng thay thế sản xuất lúa 3 vụ

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - ông Nguyễn Văn Dương,  tỉnh Đồng Tháp đang triển khai dự án nâng cao sinh kế, cải thiện đời sống người dân vùng lũ tại các huyện: Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình và thị xã Hồng Ngự.

Thái Lan giảm mạnh diện tích trồng lúa vụ Hè Thu 2016

Thái Lan giảm mạnh diện tích trồng lúa vụ Hè Thu 2016

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn thông tin từ Bộ Thương mại Thái Lan cho biết nước này sẽ công bố quy hoạch tổng thể toàn quốc việc sản xuất lúa gạo vụ Hè Thu năm 2016 vào đầu tuần sau, theo đó diện tích đất canh tác lúa gạo sẽ là 55,8 triệu rai (tương đương 8,93 triệu ha) so với con số 61,74 triệu rai (9,87 triệu ha) trong năm ngoái.

Hơn 50% diện tích canh tác ĐBSCL bị ảnh hưởng hạn mặn

Hơn 50% diện tích canh tác ĐBSCL bị ảnh hưởng hạn mặn

Nếu tình hình tiếp tục khô hạn đến tháng 6, toàn bộ vùng Đồng Bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có khoảng 500.000 ha vụ hè thu không xuống giống được do thiếu nước, chiếm 30% tổng diện tích canh tác, theo tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.